Լեզու :
«Ի Էլ Էլ գործընկերություն» իրավաբանական գրասենյակի իրավաբան Ռուզաննա Հարությունյանը ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ում Եվրոպայի իրավաբան ուսանողների ասոցիացիայի օրվա շրջանակներում ներկայացնում է Ընկերության հերթական ծրագիրը՝ էլեկտրոնային դատարանը։
07 Դկտ 2017
Gohar Gevorgyan