Լեզու :
Ծառայություններ Եվրոպական միության իրավունք Մասնավոր և հանրային իրավունք Միջազգային քրեական իրավունք Աշխատանք և զբաղվածություն Դատավարություն և արբիտրաժ Մտավոր սեփականություն Անշարժ գույք և կառուցապատում Հարկային իրավունք Տեխնոլոգիաներ, մեդիա և հեռահաղորդակցություն Բանկային իրավունք և ֆինանսավորում Գործարարական իրավունք Մարդու իրավունքներ և ՄԻԵԴ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունք Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում Բնապահպանական իրավունք Իրավաբանական աջակցություն օտարերկյա ուղղակի ներդրումների ծրագրերում Լրատվամիջոցներ, սպորտ, խաղեր և զվարճանք Հանրային կառավարում Քրեական իրավունք
Ի՞նչ են ասում մեր մասին
«Իրավաբաններն իսկապես շատ եռանդուն են և լիովին հասկանում են հաճախորդի պահանջները, «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերության» փորձը օտարերկրյա ներդրումների բնագավառում լավագույններից մեկն է Հայաստանում»:

«Սարի Ինվեսթմենթս» ՍՊԸ (Հայաստան – ԱՄԷ):
 • Ամփոփում
 • Վերջին գործարքներ
 • Նորություններ
 • Իրադարձություններ

2011 թվականից ի վեր «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերության» իրավաբանները Հայաստանում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումային ծրագրերով իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրելու եզակի գործնական փորձ ունեն: Մենք աջակցում ենք խոշոր ներդրողներին` բարդ ներդրումային համալիր ծրագրեր սկսելու և իրականացնելու գործում` սկզբնական փուլից մինչ ամենօրյա գործողությունների իրավաբանական սպասարկումը:  

Այս ոլորտում մենք մատուցում ենք հետևյալ ծառայությունները`

 • տարածաշրջանի/վարչական շրջանի ընտրություն,
 • հողատարածքի ընտրություն,
 • պետական/տեղական իշխանությունների հետ բանակցությունների վարում,
 • գործարարություն/միաձուլումներ և միացումներ,
 • ընտրված հողատարածքի ձեռքբերում,
 • շինարարական կապալի պայմանագրեր,
 • օբյեկտների տեղադրման գրանցում,
 • սարքավորումների ներկրում և տեղադրում,
 • հետներդրումային և ամենօրյա գործողությունների իրավաբանական սպասարկում,
 • օրենսդրական աշխատանք։

Իշխանությունների հետ հարաբերություններում իր հաճախորդի շահերը ներկայացնելու հարցում «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերությունը» եզակի փորձառություն ունի հայկական շուկայում` համապետական, տարածաշրջանային և տեղական իշխանությունների հետ բոլոր մակարդակներում դրանք ներկայացնելու առումով:

Հատուկ փորձառությունը ներառում է`

 • հաճախորդների ներկայացում ծրագրերում, որոնք ներառում են նաև ազգային իշխանությունների մասնակցությունը,
 • ՀՀ կառավարության հետ ներդրումային պայմանագրերի դրույթների վերաբերյալ բանակցությունների վարում,
 • ոչ  պետական միջոցներով ֆինանսավորված պետական կարևորություն ունեցող ծրագրերի վերաբերյալ իշխանությունների հետ բանակցությունների վարում,
 • հաճախորդների ներկայացուցչության ապահովում պետական և տեղական իշխանությունների հետ,
 • հարկերի և սակագների վերաբերյալ բանակցությունների վարում պետական և տեղական իշխանությունների հետ:
«Աջակցություն Հայաստանում սնանկության համակարգի բարելավմանը» ծրագիր «Աջակցություն Հայաստանում սնանկության համակարգի բարելավմանը» ծրագիրը ֆինանսավորվել է Մեծ Բրիտանիայի «Լավ կառավարման հիմնադրամ»-ի (Good Governance Fund) կողմից: Այն իրականացվել է «ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ» (PWC Armenia) ընկերության կողմից` «Ի էԼ ԷԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈւԹՅՈւՆ» իրավաբանական գրասենյակի աջակցությամբ: Սույն ծրագրի իրականացման նպատակն է նպաստել սնանկության ոլորտում ավելի արդյունավետ և պատասխանատու համակարգի ստեղծմանը, որն ապահովում է գործողությունների թափանցիկությունը և ներդրողների ու ձեռնարկատերերի համար խթանող երաշխիքները: Ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Արդարադատության նախարարությանը, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը և այլ համապատասխան պետական մարմիններին տրամադրվող տեխնիկական աջակցության նպատակն է բացահայտել սնանկության համակարգի իրավական և գործնական բացերը, բարելավել բիզնես միջավայրը և սնանկության կայուն համակարգի զարգացման միջոցով նպաստել տնտեսական աճի զարգացմանը, որը կբարձրացնի Հայաստանում բիզնես գործունեություն ծավալող ներդրողների վստահությունը: Սույն ծրագիրը բաղկացած է 3 փուլերից՝ սնանկության ոլորտի հետազոտություն, ճանապարհային քարտեզի մշակում և էլեկտրոնային հարթակի նախապատրաստում։ Հետազոտությունը նախատեսում է տվյալների հավաքագրման աշխատանքների իրականացում հետևյալ փուլերով՝ հանրային կարծիքի վերհանում, որը կայանում է հարցազրույցներ վերջին երեք տարիների ընթացքում սնանկացած կամ դեռևս սնանկացման գործընթացի մեջ գտնվող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ, ինչպես նաև խորքային հարցազրույցների և ֆոկուս խմբային հարցազրույցների իրականացում ոլորտի մասնագետների հետ, ինչպես նաև տվյալ բնագավառում քաղաքականություն մշակող նախարարությունների հետ։ Հարկ է նշել, որ հավաքագրված տվյալների արդյունքները հետագայում օգտագործվելու են սնանկության համակարգում առկա խնդիրների բացահայտման, ոլորտի բարեփոխումների համար ճանապարհային քարտեզի մշակման համար։ Կառավարության կողմից ծրագրի հիմնական գործընկերներն են ՀՀ Արդարադատության նախարարությունը, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը, Պետական ​​եկամուտների կոմիտեն, ՀՀ Կենտրոնական բանկը։ Ծրագրի շրջանակներում աշխատանք է տարվելու նաև մասնավոր հատվածի համապատասխան գործընկերների հետ: Ծրագիրը ձգտելու է համակարգել և հնարավորության չափով համագործակցել սնանկության բարեփոխման ոլորտում այլ լրացուցիչ ծրագրերի և նախաձեռնությունների հետ։
Գևորգ Տումանով