Լեզու :
Ծառայություններ Եվրոպական միության իրավունք Մասնավոր և հանրային իրավունք Միջազգային քրեական իրավունք Աշխատանք և զբաղվածություն Դատավարություն և արբիտրաժ Մտավոր սեփականություն Անշարժ գույք և կառուցապատում Հարկային իրավունք Տեխնոլոգիաներ, մեդիա և հեռահաղորդակցություն Բանկային իրավունք և ֆինանսավորում Գործարարական իրավունք Մարդու իրավունքներ և ՄԻԵԴ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունք Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում Բնապահպանական իրավունք Իրավաբանական աջակցություն օտարերկյա ուղղակի ներդրումների ծրագրերում Լրատվամիջոցներ, սպորտ, խաղեր և զվարճանք Հանրային կառավարում Քրեական իրավունք
Ի՞նչ են ասում մեր մասին
«Գերազանց աշխատանք և խիստ գործնական պատասխաններ»:

Մավերիկ Արգո (Հունաստան):
 • Ամփոփում
 • Վերջին գործարքներ
 • Նորություններ
 • Իրադարձություններ

Ներկայումս «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերության» աշխատանքային իրավունքի խումբն ամենաուժեղներից մեկն է  Հայաստանում: Հինգ փոխկապակցված իրավաբանները, որոնցից երկուսը հանդիսանում են նաև ընկերության գործընկերներ, աշխատանքային իրավունքի բնագավառում ձևավորել են ներկայիս աշխատաշուկայի ամենամեծ փորձը: Առաջատար օտարերկրյա ներդրողներին, ընկերություններին և հայկական խոշոր գործատուներին երկար տարիների խորհրդատվության և ծառայությունների մատուցման փորձը փաստում է, որ աշխատակազմի անդամները կարող են մասնագիտանալ աշխատանքային իրավունքի մեծ պահանջարկ ունեցող որոշ բնագավառներում, որոնցից են կենսաթոշակային օրենսդրությունը, արհեստակցական միությունների հետ հարաբերությունները, աութսթաֆինգը և միգրացիայի մասին օրենսդրությունը: Մենք խորհրդատվություն ենք տրամադրում հաճախորդներին աշխատանքային իրավունքի ցանկացած հարցով, պատշաճ կերպով վարում ենք ընկերության թղթաբանությունը` հայտնաբերելու և նվազագույնին հասցնելու հնարավոր ռիսկերը, կատարում ենք առաջարկություններ աշխատանքային օրենսգրքի դրույթների լավագույնս կիրառման համար՝ հաշվի առնելով հաճախորդին անհարժեշտ ոլորտը և տրամադրում ենք աջակցություն խոշոր համապարփակ ծրագրերում:

Այս բնագավառում մեր ծառայություններն են`

 • խորհրդատվություն ամենօրյա հարցերում,
 • աշխատանքային և կենսաթոշակային խնդիրներ,
 • աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնում և աշխատանքից ազատում,
 • պատշաճ կերպով աշխատանքային թղթաբանության վարում,
 • բոլոր տեսակի պայմանագրերի և ներքին կանոնակարգերի մշակում, 
 • աշխատավարձեր և հավելավճարներ,
 • կորպորատիվ կենսաթոշակային ծրագրեր,
 • դատական և արտադատական կարգով աշխատանքային վեճերի լուծում,
 • կառավարության կողմից իրականացվող աուդիտի ընթացքում աջակցություն, դատական պաշտպանություն,
 • աութսորսինգ և աութսթաֆինգ ծառայություններ,
 • արհեստակցական միությունների հետ հարաբերություններ, ընդհանուր բանակցությունների վարում,
 • արդյունաբերական անվտանգություն,
 • նյութական պատասխանատվություն, վնասներ,
 • գաղտնի տեղեկատվության պահպանում,
 • աշխատանքային խնդիրների ուսումնասիրություն-քննում /աղմկահարույց/,
 • անձնական տվյալներ,
 • օտարերկրյա քաղաքացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման աջակցություն:

 

13 Sep 2017
26 Sep 2017
28 Sep 2017
01 Nov 2017
10 Nov 2017
24 Jan 2018
25 Jan 2018
02 Feb 2018
08 Feb 2018
27 Feb 2018
12 Mar 2018
15 Mar 2018
22 Mar 2018
03 May 2018
04 May 2018
29 May 2018
14 Jun 2018
22 Jun 2018
27 Jun 2018
16 Jul 2018
19 Jul 2018
26 Jul 2018
01 Aug 2018
Նորայր Բալայան