Լեզու :
Recent Deals
Ընտրել ըստ ծառայության
Արդարադատության մոնիթորինգ ծրագիր
«Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերությունը» պատիվ ունի հայտարարելու, որ պայմանագիր է ստորագրել «Public Administration International»-ի (PAi) հետ` Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող 22 ամիս տևողությամբ «Արդարադատության մոնիթորինգ» ծրագիրը սկսելու վերաբերյալ: Ծրագրի գործընկերն է ՀՀ Արդարադատության նախարարությունը: Ծրագիրն ունի 584,000 եվրո բյուջե: Այն մեկնարկել է 2016 թվականի փետրվարի 1-ից և ավարտվել է 2018 թվականի նոյեմբերին: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանում դատական համակարգի պետական և ոչ պետական շահագրգիռ մարմիններին տրամադրել բովանդակալից, կայուն և վստահելի տեղեկատվական բազա և տվյալներ` արդարադատության ոլորտում մարդկանց կարիքների և դատական գործընթացներում նրանց արդարության ակնկալիքների վերաբերյալ: http://www.justice.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_1057954891731_Justice_Monitoring.pdf
Էդմոնդ Խուդյանը և Arin Capital & Investment Corp. ընդդեմ ՀՀ (Ներդրումային վեճերի լուծման միջազգային կենտրոն-ICSID)
«Ի ԷԼ ԷԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» իրավաբանական գրասենյակը ներկայացնում է Ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնում հայցվորներին (Էդմոնդ Խուդյանը և Arin Capital & Investment Corp. ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության (գործ համար ARB /17/36)):
«Աջակցություն Հայաստանում սնանկության համակարգի բարելավմանը» ծրագիր
«Աջակցություն Հայաստանում սնանկության համակարգի բարելավմանը» ծրագիրը ֆինանսավորվել է Մեծ Բրիտանիայի «Լավ կառավարման հիմնադրամ»-ի (Good Governance Fund) կողմից: Այն իրականացվել է «ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ» (PWC Armenia) ընկերության կողմից` «Ի էԼ ԷԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈւԹՅՈւՆ» իրավաբանական գրասենյակի աջակցությամբ: Սույն ծրագրի իրականացման նպատակն է նպաստել սնանկության ոլորտում ավելի արդյունավետ և պատասխանատու համակարգի ստեղծմանը, որն ապահովում է գործողությունների թափանցիկությունը և ներդրողների ու ձեռնարկատերերի համար խթանող երաշխիքները: Սույն ծրագիրը բաղկացած է 3 փուլերից՝ սնանկության ոլորտի հետազոտություն, ճանապարհային քարտեզի մշակում և էլեկտրոնային հարթակի նախապատրաստում։ Մեր գրասենյակի կողմից իրականացվել են տվյալների հավաքագրման աշխատանքներ հետևյալ փուլերով՝ հանրային կարծիքի վերհանում, որը կայանում է հարցազրույցներ վերջին երեք տարիների ընթացքում սնանկացած կամ դեռևս սնանկացման գործընթացի մեջ գտնվող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ, խորքային հարցազրույցների և ֆոկուս խմբային հարցազրույցների իրականացում ոլորտի մասնագետների հետ, ինչպես նաև տվյալ բնագավառում քաղաքականություն մշակող նախարարությունների հետ։ Հետազոտությունը նպատակ ուներ բացահայտել Հայաստանում սնանկության գործընթացի տարբեր փուլերում առաջացող խնդիրները, ինչպես նաև ոլորտի քաղաքականություն մշակողների և առանցքային դերակատարների ակնկալիքներն ու դիրքորոշումները՝ դրանց լուծման հնարավոր տարբերակների վերաբերյալ։ ՀՀ Սնանկության ոլորտի հետազոտության հաշվետվությունը՝ http://moj.am/storage/uploads/0AM02.pdf
«Աջակցություն Հայաստանում սնանկության համակարգի բարելավմանը» ծրագիր
ՀՀ Սնանկության ոլորտի հետազոտության հաշվետվությունը՝ http://moj.am/storage/uploads/0AM02.pdf