Լեզու :
Եթե գործարանի աշխատակիցը տեխնիկական խոտանի պատճառով ժամանակավորապես չի աշխատում, կարո՞ղ է, արդյոք, նա պահանջել, որ իրեն աշխատավարձ վճարեն։
22 Մրտ 2018

 Եթե գործարանը արտադրական կամ օբյեկտիվ այլ պատճառներով պայմանավորված, չի կարողանում ապահովել աշխատողի՝ աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված աշխատանքը, իսկ աշխատողի մեղքը ստեղծված իրավիճակում բացակայում է, ապա նման իրավիճակը հանդիսանում է հարկադիր պարապուրդ (աշխատանքի հարկադրական դադարեցում)։ Նման պարագայում աշխատողին չի առաջարկվում նրա մասնագիտությանը, որակավորմանը համապատասխանող այլ աշխատանք, որը անձը կարող է կատարել առանց իր առողջությանը վնաս պատճառելու, ապա աշխատողին պարապուրդի յուրաքանչյուր ժամվա համար վճարվում է մինչև պարապուրդը  նրա միջին ժամային աշխատավարձի երկու երրորդի չափով, սակայն ոչ պակաս, քան․

-աշխատաժամանակի նորմալ տևողության դեպքում (40-ժամյա աշխատանքային շաբաթ)՝ 330 դրամ․

-աշխատաժամանակի կրճատ տևողության դեպքում (36-ժամյա աշխատանքային շաբաթ)`367 դրամ․

-աշխատաժամանակի կրճատ տևողության դեպքում (24-ժամյա աշխատանքային շաբաթ)` 550 դրամ։

Գևորգ Տումանով