Լեզու :
Եթե աշխատանքի անցնելուց առաջ անձին չեն ներկայացրել աշխատանքի պայմանները, կարո՞ղ է, արդյոք, նա պահանջել, որ իրեն ծանոթացնեն կատարվելիք աշխատանքի պայմաններին։
29 Մյս 2018

Աշխատանքի անցնելուց առաջ գործատուն կամ նրա լիազորած անձը պարտավոր է աշխատանքի ընդունվող անձին պատշաճ ծանոթացնել աշխատանքի պայմաններին, կոլեկտիվ պայմանագրին (դրա առկայության դեպքում), ներքին կարգապահական կանոններին, աշխատավայրում աշխատանքի ընդունվող անձի աշխատանքը կանոնակարգող գործատուի այլ իրավական ակտերին։

Նորայր Բալայան