Լեզու :
Եթե քաղաքացին առանձնատուն գնելուց և դրա նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցելուց հետո պարզել է, որ տվյալ գույքի գծով կա գույքահարկի չմարված պարտականություն, պարտավո՞ր է, արդյո՞ք, նա մարել կուտակված պարտքը։
04 Հկտ 2017

Այո։ Գույքահարկով հարկվող գույք, իսկ տվյալ դեպքում առանձնատուն, ձեռք բերելու դեպքում, եթե դրա գծով կա գույքահարկի չմարված պարտականություն, ապա այն մարելու պարտականությունը կրում է նոր սեփականատերը։

Նորայր Բալայան