Լեզու :
Լույս է տեսել Տարոն Սիմոնյանի ԱՐԲԱՆԷ․ «և զարթնում է լաոն» գիրքը
29 Հկտ 2018
Երևանում կայացել է մեր գրասենյակի հիմնադիր-գործընկեր Տարոն Սիմոնյանի՝ ԱՐԲԱՆԷ․ <<և զարթնում է լաոն․․>> գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը նվիրված է հայ ազգի էության քաղաքակրթական հասունացման օրինաչափություններին և այդ հասունացման ընթացքում պետականության՝ որպես ազգային գիտակցության բյուրեղացման դերին։ Հասունացման ամբողջ ընթացքը ներկայացված է երեք արժեհամակարգային հիմքերի պրիզմայով՝ ԱՐարում, ԲԱՆականություն, Էություն։
1 2
Գոհար Գևորգյան