Լեզու :
Ծառայություններ Եվրոպական միության իրավունք Մասնավոր և հանրային իրավունք Միջազգային քրեական իրավունք Աշխատանք և զբաղվածություն Դատավարություն և արբիտրաժ Մտավոր սեփականություն Անշարժ գույք և կառուցապատում Հարկային իրավունք Տեխնոլոգիաներ, մեդիա և հեռահաղորդակցություն Բանկային իրավունք և ֆինանսներ Գործարարական իրավունք Մարդու իրավունքներ և ՄԻԵԴ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունք Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում Բնապահպանական իրավունք Իրավաբանական աջակցություն օտարերկրյա ներդրումների ծրագրերում Լրատվամիջոցներ, սպորտ, խաղեր և զվարճանք Հանրային կառավարում Քրեական իրավունք
Ի՞նչ են ասում մեր մասին
«Գործընկերներն ունեն խոր և ակադեմիական գիտելիքներ և մեծապես հաշվի են առնում հաճախորդի շահերը»:

Direct Hoteling LLC (Չեխիայի Հանրապետություն):
  • Ամփոփում
  • Վերջին գործարքներ
  • Նորություններ
  • Իրադարձություններ

«Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերության» անշարժ գույքի և կառուցապատման ոլորտներում լայնածավալ փորձ ունեցող իրավաբանները կարող են աջակցել պետական և մասնավոր սեփականություն հանդիսացող գույքերի հետ կապված խնդիրներով: Մենք խորհրդատվություն ենք տրամադրում անհատներին, ընկերություններին և հաստատություններին, որոնք առնչվում են անշարժ գույքի և կառուցապատման ոլորտների, քաղաքաշինության, շրջակա միջավայրի, հարկային խնդիրների, պայմանագրերի, ֆինանսավորման, դատական գործերի և աշխատանքին վերաբերող խնդիրների հետ: Մեր իրավաբանների բարձր որակավորումը թույլ է տալիս մեզ առաջարկել որակյալ ծառայություններ և հարկ եղած դեպքում ստեղծել բազմակողմանի աշխատակազմ:

«Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերությունը» զբաղվում է անշարժ գույքի գործարքների բոլոր տեսակներով գրեթե յուրաքանչյուր խոշոր ոլորտում: Գործընկերությունը ծառայություններ է մատուցում ընկերություններին, հյուրանոցներին, պահեստներին, լայնամասշտաբ տեղական զարգացումներին և ենթակառուցվածքային ծրագրերին: Իսկ մեր հաճախորդների թվում են բազմաթիվ հաստատություններ, միջազգային ծրագրավորողներ, բանկեր, մասնավոր բաժնետերեր և բազմազգ ընկերություններ: Համաշխարհային անշարժ գույքի օրեցօր զարգացող շուկաները համագործակցում են իրավաբանական գրասենյակների հետ, որոնք տրամադրում են խորհրդատվության մի յուրօրինակ համադրություն անշարժ գույքի, ձեռնարկությունների միավորման, ֆինանսավորման, գործարարության և առևտրի վերաբերյալ ներկայիս  արագորեն փոխվող իրավական ոլորտում, որը հաճախ բազմաբովանդակ է իր բնույթով: Այս ամենը հաջողությամբ իրականացնելու համար տեղական փորձի հետ մեկտեղ պահանջվում է նաև միջսահմանային իրավական փորձագիտություն, որն էլ հանդիսանում է «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերության» և անշարժ գույքի բնագավառում մասնագիտացված աշխատակազմի հիմքը:

«Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերությունը» մատուցում է հետևյալ ծառայությունները`

  • անշարժ գույքի առք և վաճառքի պայմանագրեր, բնակելի և առևտրային տարածքների վարձակալության պայմանագրեր,
  • վաճառք և հետադարձ վարձակալության գործառույթներ,
  • անշարժ գույքի պատշաճ ուսումնասիրություն, փոխանակում և եկամտահարկի վճարում,
  • համատիրություններ:
04 Jul 2017
06 Jul 2017
06 Jul 2017
11 Sep 2017 "The sole permanent place of residence can not be confiscated." Ruzanna Harutyunyan
12 Sep 2017
22 Sep 2017
05 Oct 2017
17 Nov 2017
20 Nov 2017
25 Dec 2017
17 Jan 2018
31 Jan 2018
19 Feb 2018
26 Feb 2018
14 Mar 2018
28 Mar 2018
26 Apr 2018
03 May 2018
14 May 2018
18 May 2018
11 Jun 2018
15 Jun 2018
21 Jun 2018
10 Aug 2018 "As a result of the response of all responsible governmental bodies the construction permit was declared invalid․" Ruzanna Harutyunyan
Նորայր Բալայան