Լեզու :
Ծառայություններ Եվրոպական միության իրավունք Մասնավոր և հանրային իրավունք Միջազգային քրեական իրավունք Աշխատանք և զբաղվածություն Դատավարություն և արբիտրաժ Մտավոր սեփականություն Անշարժ գույք և կառուցապատում Հարկային իրավունք Տեխնոլոգիաներ, մեդիա և հեռահաղորդակցություն Բանկային իրավունք և ֆինանսներ Գործարարական իրավունք Մարդու իրավունքներ և ՄԻԵԴ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունք Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում Բնապահպանական իրավունք Իրավաբանական աջակցություն օտարերկրյա ներդրումների ծրագրերում Լրատվամիջոցներ, սպորտ, խաղեր և զվարճանք Հանրային կառավարում Քրեական իրավունք
Ի՞նչ են ասում մեր մասին
«Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերությունը» տրամադրում է բարձրակարգ ծառայություններ, հատկապես ՏՏ ոլորտի հաճախորդներին»:

BRAINFIGHTS, INC (ԱՄՆ):
 • Ամփոփում
 • Վերջին գործարքներ
 • Նորություններ
 • Իրադարձություններ

«Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերությունը» խորհրդատվություն է տրամադրում հեռահաղորդակցության, մեդիայի և տեխնոլոգիաների բնագավառներում: Մեր հաճախորդներին լավագույն ծառայություններ մատուցելու գաղտնիքը ժամանակակից տեխնոլոգիաների վերաբերյալ մեր գիտելիքները, նորարարություններն ու միտումներն են: Մենք հաճախ աշխատում ենք այլ բնագավառներում մասնագիտացված փորձագետների հետ (տեխնիկական ինժեներներ և տնտեսագետներ) տրամադրելու համապարփակ ծառայություն, որը ներառում է իրավաբանական խորհրդատվություն հետևյալ խնդիրներում`

 • ոլորտային կարգավորումներ և հանրային իշխանությունների հետ գործերի ներկայացուցչություն հայաստանյան և միջազգային ասոցիացիաներում,
 • վեճերի բոլոր հնարավոր լուծումների ուսումնասիրում (արտադատական գործարքներ, կարգավորող մասնակցություն, վեճերի լուծման այլընտրանքային տարբերակներ, իրավական գործեր և արբիտրաժ),
 • մրցակցային իրավունք և իրավաբանական գործեր մրցակցության պաշտպանության մարմինների հետ Հայաստանում, ինչպես նաև դատական բողոքարկումներ,
 • հեռահաղորդակցման ծառայությունների, մեծածախ առևտրի, ծրագրային արտոնագրերի, աութսորսինգի և արտադրողի, էլեկտրոնային առևտրի և բազայի պաշտպանության պայմանագրերի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում, ինչպես նաև արդյունաբերական և մտավոր սեփականության խնդիրներ,
 • տեսալսողական միջոցներով առևտրային գովազդում,
 • ռադիոյի և հեռուստատեսության ծրագրերի արտադրման և հեռարձակման իրավունք ստանալու պայմանագրեր,
 • գործարարական ֆինանսավորում, ինչպես նաև միաձուլումներ և ձեռքբերումներ:

 

Գոհար Գևորգյան