Լեզու :
Ծառայություններ Եվրոպական միության իրավունք Մասնավոր և հանրային իրավունք Միջազգային քրեական իրավունք Աշխատանք և զբաղվածություն Դատավարություն և արբիտրաժ Մտավոր սեփականություն Անշարժ գույք և կառուցապատում Հարկային իրավունք Տեխնոլոգիաներ, մեդիա և հեռահաղորդակցություն Բանկային իրավունք և ֆինանսներ Գործարարական իրավունք Մարդու իրավունքներ և ՄԻԵԴ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունք Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում Բնապահպանական իրավունք Իրավաբանական աջակցություն օտարերկրյա ներդրումների ծրագրերում Լրատվամիջոցներ, սպորտ, խաղեր և զվարճանք Հանրային կառավարում Քրեական իրավունք
Ի՞նչ են ասում մեր մասին
«Փարձառու, փայլուն և ստեղծագործ իրավաբանների մասնագիտական խումբ՝ բանկային և ֆինանսական գործում ամուր փորձառությամբ»:

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ, Իրավաբանական վարչության պետ Վարուժան Ավետիքյան:
«Շնորհակալ ենք ֆինանսական հարցերում մեզ լիարժեք խորհրդատվություն տրամադրելու համար»:

«Այ Թի Ռեփորթս» ՍՊԸ (Հայաստան):
 • Ամփոփում
 • Վերջին գործարքներ
 • Նորություններ
 • Իրադարձություններ

Մենք խորհրդատվություն ենք տրամադրում ֆինանսական շուկայի բոլոր հարցերի վերաբերյալ․ ունենք մեծ փորձառություն ֆինանսական կազմակերպություններին իրենց կառավարման հետ կապված հանրային հարցերի և վերահսկող մարմինների հետ նրանց հարաբերությունների վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրելու հարցում, ինչպես նաև խորհրդատվություն ենք տրամադրում ապրանքների մարքեթինգի և դրանց առաջարկների որոշ մասնավոր հարցերի վերաբերյալ:   

Մենք հատուկ իրավաբանական ծառայություն ենք մատուցում բոլոր տեսակի ֆինանսական և միջնորդ կազմակերպություններին այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են գործողությունների  նախագծումը և իրականացումը, ֆինանսական շուկայի կառավարման համար հասարակական կառուցակարգերը և ֆինանսական հաստատությունների միջև համընկնող գործողությունները: Մասնավոր իրավունքի ոլորտում Գրասենյակը տրամադրում է իրավաբանական խորհրդատվություն հիմնական առևտրային հարաբերություններում (բանկային և ֆինանսական), ինչպես նաև ոչ բանկային ֆինանսական ծառայությունների պայմանագրերի կազմման և ժամանակակից վճարման եղանակների վերաբերյալ: Այն նաև առաջարկում է խորհրդատվություն բանկային ոլորտում ծառայությունների առաջարկների և դրանց մեկնարկի վերաբերյալ, արժեթղթերի ներդրումների ծառայությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև ֆինանսական ոլորտի հետ սերտորեն կապված հարաբերություններից առաջացող ծառայությունների վերաբերյալ, ինչպիսիք են ավանդների ներդրումը, կյանքի ապահովագրությունը, ֆինանսների մասնավոր տեղաբաշխումները, ֆինանսական համաձայնագրերը և միջազգային միասնական վարկային համաձայնագրերը:        

Այս ոլորտում մեր հատուկ փորձառությունը ներառում է`

 • ակտիվների ֆինանսավորում,
 • դրանց ձեռքբերման ֆինանսավորում,
 • բանկային և գործարարական վարկավորում,
 • ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ,
 • փոխառության օգտագործում ֆինանսական գործարքների համար,
 • ծրագիր/մասնավոր ֆինանսների նախաձեռնության ֆինանսավորում,
 • անշարժ գույքի ֆինանսավորում,
 • դրամական շուկաներ,
 • պարտքի վերաձևակերպում,
 • հատուկ սպասարկում:

Շուկան մեզ դիտարկում է որպես ելակետային թիմի, որն առաջարկում է համալիր պրակտիկա անշարժ և շարժական գույքում ներդրումներ կատարող համատեղ ներդրումային հաստատությունների համար և ֆինանսական միջոցների բաշխման և նախագծման, սպառողական վարկերի, բանկային լիցենզիաների ստացման, էլեկտրոնային բենքինգի, վենչուրային կապիտալի և փողերի լվացման կանխման համար:  

 

Գևորգ Տումանով