Լեզու :
Ծառայություններ Եվրոպական միության իրավունք Մասնավոր և հանրային իրավունք Միջազգային քրեական իրավունք Աշխատանք և զբաղվածություն Դատավարություն և արբիտրաժ Մտավոր սեփականություն Անշարժ գույք և կառուցապատում Հարկային իրավունք Տեխնոլոգիաներ, մեդիա և հեռահաղորդակցություն Բանկային իրավունք և ֆինանսներ Գործարարական իրավունք Մարդու իրավունքներ և ՄԻԵԴ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունք Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում Բնապահպանական իրավունք Իրավաբանական աջակցություն օտարերկրյա ներդրումների ծրագրերում Լրատվամիջոցներ, սպորտ, խաղեր և զվարճանք Հանրային կառավարում Քրեական իրավունք
Ի՞նչ են ասում մեր մասին
«Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերությունը» ներկայացնում է արևմտյան չափանիշների և հայկական ու ԵԱՏՄ իրավակարգավորումների պահանջների գիտակցված ներդաշնակ համադրություն»:

Սննդի իրացման/սնունդ ներկրող ֆրանսիական ընկերության տնօրեն:
 • Ամփոփում
 • Վերջին գործարքներ
 • Նորություններ
 • Իրադարձություններ

ԵՏՄ (Եվրոպական տնտեսական միություն) ոլորտում մասնագիտացված փորձը թույլ է տալիս «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերությանը» խորհրդատվություն տրամադրել Միության և անդամ երկրներին իրավունքի գրեթե բոլոր բնագավառներում, և հիմնվելով ԵՏՄ ոլորտում մեր իրավաբանների փորձի վրա՝ մենք ծառայություններ ենք տրամադրում ԵՏՄ իրավունքի հետևյալ բնագավառներում `

 • մրցակցություն,
 • առևտուր,
 • հարկեր,
 • մաքսային գործ,
 • շրջակա միջավայր,
 • ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժ,
 • սպառողի և գաղտնիության պաշտպանություն:

Մեր փորձը թույլ է տալիս խորհրդատվություն տրամադրել հաճախորդներին և իշխանություններին ներդրումային օրենսդրության և պետական ֆինանսական օգնության հարցերում, ներառյալ`

 • պետական աջակցություն ստանալու հետևանքներ,
 • արտոնյալ հարկային կարգավիճակ,
 • նպաստների այլ տարբերակներ:

Ավելին, մենք տարածաշրջանում առաջիններից մեկն ենք, որ ներկայացնում ենք մեր հաճախորդներին Մինսկի Եվրասիական դատարանում` որդեգրելով մեզ համար «ֆորում շոփփինգ» սկզբունքը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Apr 2016 "The Decisions of the Court of Eurasian Economic Union Have a Binding Nature." The Court of the Eurasian Economic Union operating since the present year is one of the most important bodies of the Union. But what is it? What are its features? How is Armenia represented in this body?
21 Apr 2016 "Guide to the Eurasian Economic Union." Regional economic integration is a noticeable trend in the global economy, whose future, probably, will largely depend on the effectiveness of global dialogue of integrational entities and on their internal stability...
Գևորգ Տումանով