Լեզու :
Ծառայություններ Եվրոպական միության իրավունք Մասնավոր և հանրային իրավունք Միջազգային քրեական իրավունք Աշխատանք և զբաղվածություն Դատավարություն և արբիտրաժ Մտավոր սեփականություն Անշարժ գույք և կառուցապատում Հարկային իրավունք Տեխնոլոգիաներ, մեդիա և հեռահաղորդակցություն Բանկային իրավունք և ֆինանսներ Գործարարական իրավունք Մարդու իրավունքներ և ՄԻԵԴ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունք Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում Բնապահպանական իրավունք Իրավաբանական աջակցություն օտարերկրյա ներդրումների ծրագրերում Լրատվամիջոցներ, սպորտ, խաղեր և զվարճանք Հանրային կառավարում Քրեական իրավունք
Ի՞նչ են ասում մեր մասին
«Մենք ստացել ենք իրավաբանական խորհրդատվություն մոլիբդենի արտահանման հարցում և իսկապես խորհուրդ ենք տալիս դիմել «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերությանը»:

Aletig ՍՊԸ, (Հայաստան):
 • Ամփոփում
 • Վերջին գործարքներ
 • Նորություններ
 • Իրադարձություններ

Այս ոլորտում մեր փորձը հիմնված է բնապահպանական օրենքների և կանոնակարգերի մեր խորը գիտելիքների վրա: Մենք իրավաբանական աջակցություն ենք ցուցաբերում արդյունաբերական և գործարարական տարբեր բնագավառներում գործող ընկերություններին՝ կենտրոնանալով բնապահպանական կարգավորումների վրա, որոնք ազդեցություն ունեն նրանց գործունեության վրա:

Գործընկերության փորձագետները բնապահպանական և սանիտարական հարցերի կանոնակարգային և վարչական  հիմքերի վերաբերյալ խորհրդատվություն տրամադրելու զգալի փորձ ունեն, ներառելով թույլտվությունների ստացման ընթացակարգերը, թափոնների կառավարումը և վերամշակումը, ինչպես նաև բնապահպանական օրենսդրության պատշաճ կատարումը: Գործընկերությունն  իրավաբանական ծառայություններ է մատուցում բնապահպանական տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են կառուցապատումը, արդյունաբերական գործունեությունը, ենթահողերի օգտագործումը և մշակումը, մատակարարումը և տեղափոխումը, հողի, անտառի, ջրի և այլ բնական պաշարների օգտագործումը և պահպանումը, օդի աղտոտումը, հատուկ պաշտպանության տակ գտնվող տարածքներին վերաբերող հարցերը և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն ունեցող ծրագրերից առաջացող տարբեր իրավական խնդիրների լուծումը:

Գործընկերության հատուկ փորձը ներառում է`

 • լայնածավալ ենթակառուցվածքային ծրագրեր,
 • բնապահպանական լիցենզավորման և թույլտվությունների ստացում,
 • զարգացման ծրագրեր,
 • հողի և ստորերկրյա ջրերի աղտոտում,
 • սևահողերի մշակում,
 • թափոնների կառավարում,
 • օդի աղտոտում,
 • ջրի որակ,
 • սանիտարական համապատասխանություն,
 • բնության պահպանում,
 • արտադրողի պատասխանատվություն,
 • բնապահպանական հետապնդում:
Գոհար Գևորգյան