Լեզու :
Ծառայություններ Եվրոպական միության իրավունք Մասնավոր և հանրային իրավունք Միջազգային քրեական իրավունք Աշխատանք և զբաղվածություն Դատավարություն և արբիտրաժ Մտավոր սեփականություն Անշարժ գույք և կառուցապատում Հարկային իրավունք Տեխնոլոգիաներ, մեդիա և հեռահաղորդակցություն Բանկային իրավունք և ֆինանսներ Գործարարական իրավունք Մարդու իրավունքներ և ՄԻԵԴ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունք Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում Բնապահպանական իրավունք Իրավաբանական աջակցություն օտարերկրյա ներդրումների ծրագրերում Լրատվամիջոցներ, սպորտ, խաղեր և զվարճանք Հանրային կառավարում Քրեական իրավունք
Ի՞նչ են ասում մեր մասին
«Իրավաբաններն իսկապես շատ եռանդուն են և լիովին հասկանում են հաճախորդի պահանջները, «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերության» փորձը օտարերկրյա ներդրումների բնագավառում լավագույններից մեկն է Հայաստանում»:

«Սարի Ինվեսթմենթս» ՍՊԸ (Հայաստան – ԱՄԷ):
 • Ամփոփում
 • Վերջին գործարքներ
 • Նորություններ
 • Իրադարձություններ

2011 թվականից ի վեր «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերության» իրավաբանները Հայաստանում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումային ծրագրերով իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրելու եզակի գործնական փորձ ունեն: Մենք աջակցում ենք խոշոր ներդրողներին` բարդ ներդրումային համալիր ծրագրեր սկսելու և իրականացնելու գործում` սկզբնական փուլից մինչ ամենօրյա գործողությունների իրավաբանական սպասարկումը:  

Այս ոլորտում մենք մատուցում ենք հետևյալ ծառայությունները`

 • տարածաշրջանի/վարչական շրջանի ընտրություն,
 • հողատարածքի ընտրություն,
 • պետական/տեղական իշխանությունների հետ բանակցությունների վարում,
 • գործարարություն/միաձուլումներ և միացումներ,
 • ընտրված հողատարածքի ձեռքբերում,
 • շինարարական կապալի պայմանագրեր,
 • օբյեկտների տեղադրման գրանցում,
 • սարքավորումների ներկրում և տեղադրում,
 • հետներդրումային և ամենօրյա գործողությունների իրավաբանական սպասարկում,
 • օրենսդրական աշխատանք։

Իշխանությունների հետ հարաբերություններում իր հաճախորդի շահերը ներկայացնելու հարցում «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերությունը» եզակի փորձառություն ունի հայկական շուկայում` համապետական, տարածաշրջանային և տեղական իշխանությունների հետ բոլոր մակարդակներում դրանք ներկայացնելու առումով:

Հատուկ փորձառությունը ներառում է`

 • հաճախորդների ներկայացում ծրագրերում, որոնք ներառում են նաև ազգային իշխանությունների մասնակցությունը,
 • ՀՀ կառավարության հետ ներդրումային պայմանագրերի դրույթների վերաբերյալ բանակցությունների վարում,
 • ոչ պետական միջոցներով ֆինանսավորված պետական կարևորություն ունեցող ծրագրերի վերաբերյալ իշխանությունների հետ բանակցությունների վարում,
 • հաճախորդների ներկայացուցչության ապահովում պետական և տեղական իշխանությունների հետ,
 • հարկերի և սակագների վերաբերյալ բանակցությունների վարում պետական և տեղական իշխանությունների հետ:
10 Jun 2019 "Every Government of the Republic of Armenia creates a new body for investment support". Gevorg Tumanov
20 Aug 2019 Lydian v. Armenia In recent days the Amulsar Project implemented by Lydian Armenia has become one of the most discussed topics. In this regard, "ELL Partnership" has provided some clarifications to inform the public.
05 Nov 2019 Will Armenia pay millions of dollars to the investor from the Diaspora?
Գևորգ Տումանով