Լեզու :
Ծառայություններ Եվրոպական միության իրավունք Մասնավոր և հանրային իրավունք Միջազգային քրեական իրավունք Աշխատանք և զբաղվածություն Դատավարություն և արբիտրաժ Մտավոր սեփականություն Անշարժ գույք և կառուցապատում Հարկային իրավունք Տեխնոլոգիաներ, մեդիա և հեռահաղորդակցություն Բանկային իրավունք և ֆինանսներ Գործարարական իրավունք Մարդու իրավունքներ և ՄԻԵԴ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունք Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում Բնապահպանական իրավունք Իրավաբանական աջակցություն օտարերկրյա ներդրումների ծրագրերում Լրատվամիջոցներ, սպորտ, խաղեր և զվարճանք Հանրային կառավարում Քրեական իրավունք
Ի՞նչ են ասում մեր մասին
«Նրանք տնտեսական և ֆինանսական հանցագործությունների ոլորտում գործունեություն ծավալող ամենախոշոր ընկերություններից են: Նրանք շատ տեղեկացված են այս ոլորտի մասին և հասկանում են, թե ինչ է պահանջվում գործը հաղթելու համար: Նրանց փաստաբանները շատ բարձր են գնահատվում»:

Լ. Դյուբուա (Ֆրանսիայի քաղաքացի)։
  • Ամփոփում
  • Վերջին գործարքներ
  • Նորություններ
  • Իրադարձություններ

«Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերությունը» քրեական իրավունքի ոլորտում լայնածավալ փորձ ունեցող իրավաբանական գրասենյակ է: 

Քրեական իրավունքի ոլորտի շրջանակներում «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերություն» իրավաբանական գրասենյակի իրավաբանների կողմից հաճախորդին տրամադրվող հիմնական ծառայություններն են`

• տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ,

• սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ

• բիզնես ծրարգերի շրջանակներում քրեական իրավունքի ոլորտային ուսումասիրություն - քրեական գործերով իրավական աուդիտ,

• խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում և հաճախորդների շահերի պաշտպանություն քրեական գործի հարուցման, հետաքննության, նախաքննության և դատական վարույթի փուլերում,

• հաճախորդների իրավունքների պաշտպանություն հարկային մարմինների, դատախազության և այլ մարմինների կողմից իրականացվող նախատեսված և չծանուցված ստուգումների ժամանակ։

Քրեական իրավունքի ոլորտում մասնագիտացված մեր փաստաբանները երկարատև և հաջողված փորձ ունեն ՀՀ Գլխավոր դատախազության, ՀՀ Քննչական կոմիտեի, ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայության, ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության և ՀՀ Ոստիկանության հետ աշխատանքներում, ինչպես նաև՝ տնտեսական և կոռուպցիոն հանցագործությունների հետ կապված բարդ  գործընթացներում: 

Գևորգ Տումանով