Լեզու :
Ծառայություններ Եվրոպական միության իրավունք Մասնավոր և հանրային իրավունք Միջազգային քրեական իրավունք Աշխատանք և զբաղվածություն Դատավարություն և արբիտրաժ Մտավոր սեփականություն Անշարժ գույք և կառուցապատում Հարկային իրավունք Տեխնոլոգիաներ, մեդիա և հեռահաղորդակցություն Բանկային իրավունք և ֆինանսներ Գործարարական իրավունք Մարդու իրավունքներ և ՄԻԵԴ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունք Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում Բնապահպանական իրավունք Իրավաբանական աջակցություն օտարերկրյա ներդրումների ծրագրերում Լրատվամիջոցներ, սպորտ, խաղեր և զվարճանք Հանրային կառավարում Քրեական իրավունք
Ի՞նչ են ասում մեր մասին
«Մենք հիացած ենք «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերության» բազմավեկտոր իրավաբանական փորձառությամբ »:

Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների ասոցիացիա:
 • Ամփոփում
 • Վերջին գործարքներ
 • Նորություններ
 • Իրադարձություններ

Մասնավոր և հանրային իրավունքի մասնագիտացված ոլորտը խորհրդատվություն է տրամադրում և´ մասնավոր հաճախորդներին, և´ հանրային ոլորտի կազմակերպություններին իրավական բոլոր բնագավառներում:

Հանրայինն առաջարկում է`

 • տրամադրել խորհրդատվություն հանրային նշանակության կազմակերպությունների պայմանագրերի նախապատրաստման և վավերացման հարցում,
 • հանրային ենթակառուցվածք. խորհրդատվություն տրամադրել ֆիզիկական անձանց մրցութային գործարքների և հասարակական պայմանագրերի նախապատրաստման հարցերում,
 • պայմանագրային վեճեր,
 • վարչական ատյանների հսկողության տակ գտնվող գործեր և հաշիվների վերահսկողություն,
 • կարգավորված բնագավառներ (օր. վարկային կազմակերպություններ, հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, էներգիա և արժեթղթերի շուկաներ),
 • վարչական իրավախախտումներ և պատժամիջոցներ. հանրային սեփականություն (ջուր, հանքեր, ափեր և նավահանգիստներ, հանրային իշխանության սեփականություն),
 • բռնագրավումներ,
 • պետական օգնություն և նպաստ,
 • հանրային իշխանությունների պատասխանատվություն,
 • փոփոխված օրենսգրքի պատրաստում,
 • իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում ֆիզիկական անձանց և ընտանիքներին,
 • հարկային օրենսդրության և ֆինանսական հարցերում։

Մենք նպատակադրված ենք տրամադրել համապարփակ ծառայություններ և օգնել հաճախորդներին պաշտպանել իրենց ֆինանսական անվտանգությունը և ապագա սերունդների համար թողած ժառանգությունը: Գործընկերության առաջատարությունը այս մասնագիտացված բնագավառներում (որը փաստում են մեր հաճախորդները) և մեր հարկային ու առևտրային ոլորտների անվիճելի որակի արդյունքում փաստաբաններն առաջարկում են մի շարք ծառայությունների բարձր որակ և փորձառություն: Նրանք ներկայացնում են հաճախորդներին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են հարկային պլանավորումը և խորհրդատվությունը, ֆինանսական գործիքների և ներդրումային կառավարման խորհրդատվությունը, ընտանեկան գրասենյակների միավորումը և կառավարումը, մասնավոր բաժնետոմսերի ներդրումների մասնագիտացված իրավաբանական խորհրդատվությունը, ինչպես նաև վեճերի և իրավաբանական գործերի լուծումները կապված յուրաքանչյուր խնդրի հետ, որը կարող է խոչընդոտել ընտանիքի կամ որևէ անդամի ֆինանսական բարեկեցությանը:

21 Apr 2016 "Synergetics of transitional states." Interview with ELL Founding Partner, Taron Simonyan. Synergetics of transitional states...
21 Apr 2016 "Economic development of Artsakh as an initial task for all of us." Interview with ELL Founding Partner, Taron Simonyan. Economic development of Artsakh as an initial task for all of us...
21 Apr 2016 "Discussion on the new Armenian Constitution." Interview with ELL Executive Partner, Norayr Balayan. Discussion on the new Armenian Constitution....
22 Apr 2016 "State-Legal Complexity and Synergetics." "State-Legal Complexity and Synergetics." Part I, Complexity of transitional and unstable social-state systems: synergetic vision.
07 Jul 2017
10 Jul 2017
11 Jul 2017
12 Jul 2017
13 Jul 2017
14 Jul 2017
11 Sep 2017
11 Sep 2017 Interview with the attorney of "ELL PARTNERSHIP" Law Firm Yuri Shirinyan about changes and additions of RA Civil Code
14 Sep 2017
15 Sep 2017
19 Sep 2017
20 Sep 2017
20 Sep 2017 "THE BEST PROTECTION FOR FOREIGN INVESTORS IS STILL INTERNATIONAL PROTECTION." NAZELI TOVMASYAN
25 Sep 2017
25 Sep 2017 The fourth and last Steering Committee meeting of ‘’Justice Monitoring Project'' took place. The fourth and last Steering Committee meeting of the Project took place on September 19th at the Radisson Blu Hotel, Yerevan.
26 Sep 2017
27 Sep 2017
29 Sep 2017
02 Oct 2017
02 Oct 2017 Our next innovation: In DigiTec Expo launches "E-Court" program.
03 Oct 2017
04 Oct 2017
06 Oct 2017
06 Oct 2017 THE ATTORNEY AT LAW OF "ELL PARTNERSHIP" LAW FIRM YURI SHIRINYAN WON ONE YEAR LASTED COURT CASE․
10 Oct 2017
11 Oct 2017
12 Oct 2017
17 Oct 2017
18 Oct 2017
19 Oct 2017
23 Oct 2017
24 Oct 2017
25 Oct 2017
27 Oct 2017
30 Oct 2017
02 Nov 2017
02 Nov 2017 Our law firm's lawyer Ruzanna Harutyunyan's analysis about the recognition and enforcement of foreign judicial acts in the Republic of Armenia.
03 Nov 2017
06 Nov 2017
07 Nov 2017
08 Nov 2017
13 Nov 2017
15 Nov 2017
16 Nov 2017
21 Nov 2017
21 Nov 2017
23 Nov 2017
24 Nov 2017
27 Nov 2017
29 Nov 2017
30 Nov 2017
01 Dec 2017
04 Dec 2017
05 Dec 2017
06 Dec 2017
07 Dec 2017
08 Dec 2017
10 Dec 2017
11 Dec 2017
12 Dec 2017
19 Dec 2017
20 Dec 2017
22 Dec 2017
08 Jan 2018
08 Jan 2018 Public TV Company of Armenia about our regular program։ e-court
09 Jan 2018
10 Jan 2018
11 Jan 2018
12 Jan 2018
15 Jan 2018
16 Jan 2018
18 Jan 2018
19 Jan 2018
22 Jan 2018
23 Jan 2018
26 Jan 2018
29 Jan 2018
30 Jan 2018
01 Feb 2018
02 Feb 2018
05 Feb 2018
06 Feb 2018
07 Feb 2018
09 Feb 2018
09 Feb 2018 Lilit Hovhannisyan lost the legal case against Aram Antinyan
12 Feb 2018
13 Feb 2018
14 Feb 2018
15 Feb 2018
16 Feb 2018
20 Feb 2018
21 Feb 2018
22 Feb 2018
23 Feb 2018
01 Mar 2018
02 Mar 2018
05 Mar 2018
06 Mar 2018
13 Mar 2018
16 Mar 2018
19 Mar 2018
20 Mar 2018
21 Mar 2018
23 Mar 2018
26 Mar 2018
27 Mar 2018
29 Mar 2018
30 Mar 2018
03 Apr 2018
06 Apr 2018
09 Apr 2018
10 Apr 2018
26 Apr 2018
26 Apr 2018
26 Apr 2018
26 Apr 2018
26 Apr 2018
26 Apr 2018
27 Apr 2018
04 May 2018
07 May 2018
08 May 2018
10 May 2018
11 May 2018
15 May 2018
16 May 2018
17 May 2018
21 May 2018
22 May 2018
23 May 2018
24 May 2018
25 May 2018
25 May 2018
30 May 2018
31 May 2018
01 Jun 2018
04 Jun 2018
05 Jun 2018
06 Jun 2018
07 Jun 2018
08 Jun 2018
13 Jun 2018
18 Jun 2018
19 Jun 2018
20 Jun 2018 The Consultative Temporary Working Group is confirmed
20 Jun 2018
28 Jun 2018
29 Jun 2018
02 Jul 2018
11 Jul 2018
12 Jul 2018
16 Jul 2018
20 Jul 2018 The victory of "ELL Partnership" Law Firm on trademark registration
23 Jul 2018
24 Jul 2018
25 Jul 2018
02 Aug 2018
06 Aug 2018 "All state officials should be subject to the same laws that apply to the people and citizens of the homeland." Gevorg Tumanov
06 Aug 2018
14 Aug 2018
17 Aug 2018 "If we don't have resources, the policy of "demolition and collection" is risky." Taron Simonyan
17 Aug 2018
17 Aug 2018
20 Aug 2018
22 Aug 2018
23 Aug 2018
24 Aug 2018
14 Dec 2018 The new article of the Founding Partner of "ELL PARTNERSHIP" Law firm Taron Simonyan: Controlled Reality and the Fiction of Freedom: Synergy Algorithms.
30 Jan 2019 "Changes to the law will contribute to inequality and will work for big business." Gohar Gevorgyan
30 May 2019 "I can’t Recall Countries Where Transitional Justice Has Been Effectively Applied". Norayr Balayan
08 Jul 2019 Executive Partner of "ELL Partnership" Law Firm Norayr Balayan about judicial reforms
16 Jul 2019 Is your company protected from corporate raiding? Interview with Partner of "ELL Partnership" Law Firm Gevorg Tumanov
21 Aug 2019 The Constitutional Court must decide the meaning of advisory opinion on constitutional proceedings on its own
21 Aug 2019 "Red Lines" and Illegal Practice of Yerevan Municipality
25 Sep 2019 The Administrative Court of Appeal of the Republic of Armenia has adopted a unique decision in the judicial practice
11 Oct 2019 Information Technologies "Invade" Administrative Proceedings ...
17 Oct 2019
06 Nov 2019 The Appeal Committee repeals the administrative act of imposing a fine on a business entity
14 Dec 2019 Armenia is in the top ten in the list of countries with the lowest crime rate
30 Jan 2020 Another victory for our Law Firm
17 Feb 2020 "Traffic point" system: what does every driver need to know about the recent changes in the legislation?
29 Apr 2020 What rights and obligations do organizations have in the field of sanitary and epidemiological safety?
29 Apr 2020 What rights and responsibilities do citizens have in the field of sanitary and epidemiological security?
22 Jul 2020 Another victory of our Law firm
04 Aug 2020 Damage caused to a citizen's car will be compensated ․ Another victory for ELL Partnership Law Firm
25 Sep 2020 Legal regulations on the protection of the honor and dignity of a person in RA
04 Oct 2020 On the procedure and terms of convening the citizens registered in the reserve for training sessions
16 Oct 2020 The jobs of citizens who voluntarily participate in the defense of the Homeland will be saved
26 May 2021 The unification of communities was declared unconstitutional
Նորայր Բալայան