Լեզու :
Ծառայություններ Եվրոպական միության իրավունք Մասնավոր և հանրային իրավունք Միջազգային քրեական իրավունք Աշխատանք և զբաղվածություն Դատավարություն և արբիտրաժ Մտավոր սեփականություն Անշարժ գույք և կառուցապատում Հարկային իրավունք Տեխնոլոգիաներ, մեդիա և հեռահաղորդակցություն Բանկային իրավունք և ֆինանսներ Գործարարական իրավունք Մարդու իրավունքներ և ՄԻԵԴ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունք Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում Բնապահպանական իրավունք Իրավաբանական աջակցություն օտարերկրյա ներդրումների ծրագրերում Լրատվամիջոցներ, սպորտ, խաղեր և զվարճանք Հանրային կառավարում Քրեական իրավունք
Ի՞նչ են ասում մեր մասին
«Գերազանց աշխատանք և խիստ գործնական պատասխաններ»:

Մավերիկ Արգո (Հունաստան):
  • Ամփոփում
  • Վերջին գործարքներ
  • Նորություններ
  • Իրադարձություններ

«Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերության» աշխատանքային իրավունքի խումբն ամենաուժեղներից մեկն է Հայաստանում: 2011 թվականից մեր ընկերության փաստաբանները ներկայացնում են ինչպես գործատուների, այնպես էլ աշխատողների շահերը բանակցությունների, վեճերի լուծման արտադատական գործընթացների, դատական գործերի ժամանակ, ապահովում են փաստաբանական ներկայացուցչություն, տրամադրում են խորհրդատվություն ցանկացած հարցի շուրջ։

Մենք ծառայություններ ենք մատուցում հաճախորդներին աշխատանքային իրավունքի ցանկացած հարցում, պատշաճ կերպով վարում ենք ընկերությունների թղթաբանությունը` հայտնաբերելու և նվազագույնին հասցնելու հնարավոր ռիսկերը, կատարում ենք առաջարկություններ աշխատանքային օրենսգրքի դրույթների լավագույնս կիրառման համար և տրամադրում ենք աջակցություն խոշոր համապարփակ ծրագրերում: Մեր փորձառու փաստաբանները տրամադրում են աջակցություն ինչպես վեճի նախադատական, այնպես էլ դատական գործընթացում: 

Աշխատանքային իրավունքի ոլորտում մեր ծառայությունները ներառում են`

●աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնում,
●աշխատանքից ազատում, 
●այլ պաշտոնի տեղափոխում, 
●աշխատանքային թղթաբանության վարում, 
●պայմանագրերի և ներքին փաստաթղթերի մշակում, 
●նյութական պատասխանատվություն, վնասների փոխհատուցում, 
●հաստիքների կրճատում/աշխատավարձի չափսի կրճատում, 
●աշխատավարձեր և հավելավճարներ, 
●աշխատանքային աուդիտի իրականացում, 
●անձնական տվյալների պաշտպանություն, 
●օտարերկրյա քաղաքացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման աջակցություն։

 

 

13 Sep 2017
26 Sep 2017
28 Sep 2017
01 Nov 2017
10 Nov 2017
24 Jan 2018
25 Jan 2018
02 Feb 2018
08 Feb 2018
27 Feb 2018
12 Mar 2018
15 Mar 2018
22 Mar 2018
03 May 2018
04 May 2018
29 May 2018
14 Jun 2018
22 Jun 2018
27 Jun 2018
16 Jul 2018
19 Jul 2018
26 Jul 2018
01 Aug 2018
08 Apr 2020 In which cases can the employer terminate the employment contract with the employee on his / her own initiative?
09 Apr 2020 Clarifications on the rights of employees in a state of emergency
09 Apr 2020 How are employees paid during forced outage?
16 Apr 2020 Termination of the employment contract in connection with the liquidation of the organization.
16 Apr 2020 What's the minimum annual leave for employees
21 Apr 2020 In what cases can an employee receive unpaid leave?
14 Aug 2020 In which cases is the employee granted unpaid leave?
Նորայր Բալայան